29ο Πανελλήνιο συνέδριο χειρουργικής Διεθνές Χειρουργικό Forum 2014

Γενικός Χειρούργος Αλιφιεράκης Ευάγγελος, Αθήνα

To 29o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Forum 2014, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 12 έως 15 Νοεμβρίου 2014, αποτέλεσε μια υψηλού επιπέδου επιστημονική συνάντηση για περισσότερους από 1.700 Συνέδρους, χειρουργούς από όλη την Ελλάδα, τόσο ειδικευμένους όσο και ειδικευόμενους, αλλά και φοιτητές και νοσηλευτές.

Το Επιστημονικό Πρόγραμμα κάλυψε όλο το φάσμα της Χειρουργικής με εισηγήσεις και   διαλέξεις από 560 Έλληνες και 23 ξένους, αλλά και Έλληνες της αλλοδαπής, Πραγματοποιήθηκαν 258 προφορικές ανακοινώσεις, ενώ, παράλληλα, υπήρξαν 65 βιντεοπροβολές και 430 αναρτημένες ανακοινώσεις.

Τα συμπεράσματα του Συνεδρίου συνοπτικά έχουν ως εξής:

  1. Συζητήθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες για την διάγνωση και την αντιμετώπιση χειρουργικών παθήσεων του μαστού, ούτως ώστε όλοι οι Έλληνες ασθενείς, ανεξάρτητα της οικονομικής ή κοινωνικής τους θέσης αλλά και του τόπου διαμονής ή του Νοσοκομείου που αντιμετωπίζονται, να λαμβάνουν τις ίδιες οδηγίες που αφορούν στη διάγνωση, αλλά και τη θεραπεία της ασθένειας τους. Επισημάνθηκε και έγινε, για άλλη μια φορά, κατανοητή η ανάγκη να καθοριστούν Εθνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες και τα οικονομικά, κοινωνικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της χώρας μας.
  2. Αρκετοί Έλληνες αλλά κυρίως οι ξένοι ομιλητές, αναφέρθηκαν στην πρόοδο  της προχωρημένης χειρουργικής όπως είναι οι μεταμοσχεύσεις, η χειρουργική

ογκολογία του ανώτερου πεπτικού, του ήπατος και του παγκρέατος. Σύγχρονες διαγνωστικές μέθοδοι, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, εφαρμογές λαπαροσκοπικής και ρομποτικής προσέγγισης και νέες στοχευμένες θεραπείες καθιστούν την αντιμετώπιση αυτών των παθήσεων αποτέλεσμα διεπιστημονικής και πολυπαραγοντικής προσέγγισης από πολλούς Ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων (multidisciplinary and multimodality approach). Επομένως, είναι επιτακτική πια η ανάγκη να αναμορφωθεί ο υγειονομικός χάρτης της χώρας. Στα Τριτοβάθμια και Τεταρτοβάθμια νοσοκομεία της χώρας επιβάλλεται να οργανωθούν σύγχρονες εξειδικευμένες Μονάδες, Κέντρα Αναφοράς συγκεκριμένων παθήσεων και Κέντρα Αριστείας. Παράλληλα, τα Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Νοσοκομεία της χώρας, τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα, όσο και στην περιφέρεια, πρέπει να αναβαθμιστούν και να σηκώσουν το βάρος της «καθημερινής» χειρουργικής με προσανατολισμό το τραύμα και την επείγουσα χειρουργική.

  1. Η πρόοδος στην διάγνωση και την αντιμετώπιση των χειρουργικών παθήσεων στηρίζεται στην αλματώδη εξέλιξη της μοριακής βιολογίας, της απεικόνισης, της τεχνολογίας και των διάφορων μορφών χειρουργικής τεχνικής. Όλα αυτά δημιουργούν την ανάγκη ενός νέου προσανατολισμού στην εκπαίδευση των νέων χειρουργών. Ποιος, πού και πώς μπορεί να εκπαιδεύσει τον σημερινό και αυριανό φοιτητή και ειδικευόμενο σε ένα τόσο εκτεταμένο και απαιτητικό curriculum; Προσομοίωση, διαδραστική διδασκαλία, διανοσοκομειακό rotation ειδικευομένων και συνεργασία με Κέντρα του εξωτερικού, είναι μερικά από τα απαραίτητα μέτρα για μια σύγχρονη εκπαίδευση του μελλοντικού  χειρουργού.

Καινοτομία το Συνεδριακό App

Ενδιαφέρον παρουσίασε η δικτύωση των εκατοντάδων συνέδρων μέσω ειδικής για το Συνέδριο εφαρμογής,(App), προσβάσιμης από όλους τους browsers και όλες τις συσκευές (tablets, κινητά τηλέφωνα, Η/Υ).

Με την εφαρμογή αυτή , ο χρήστης-σύνεδρος είχε όλες τις πληροφορίες για το πρόγραμμα του Συνεδρίου , το προφίλ των ομιλητών ,τον χάρτη του χώρου κ.ά.

Ακόμα   μπορούσε να παραλαμβάνει άμεσα νέα και ειδοποιήσεις (alerts),  να διαμορφώνει        την προσωπική του ατζέντα, να απευθύνει ερωτήσεις προς ομιλητές και συμμετέχοντες, ή  να  συνδέεται  μαζί τους μέσω κοινωνικών δικτύων.

Η συνεδριακή εφαρμογή (Event App) που υποστηρίχθηκε από την Johnson & Johnson Hellas, συνέβαλε και διευκόλυνε στην πληρέστερη ενημέρωση, συμμετοχή, διάδραση – αλληλεπίδραση (interaction)  και στενή δικτύωση (networking) όλων των συνέδρων.

Font Resize
Contrast