Πέτρες στην Χολή (Χολόλιθοι)

Γενικός Χειρούργος Αλιφιεράκης Ευάγγελος, Αθήνα

Πέτρες στην Χολή (Χολόλιθοι)

Το κυριότερο συστατικό της χολής είναι το νερό ( ~95% ) , μέσα στο οποίο υπάρχουν λιπίδια, χολερυθρίνη, πρωτεΐνες και ιόντα. Από τα λιπίδια το κυριότερο είναι η χοληστερόλη σε μορφή κρυστάλλων. Η χοληστερόλη είναι αδιάλυτη στο νερό και έτσι δημιουργείται ένα ίζημα το οποίο προδιαθέτει στο σχηματισμό λίθων. Ο οργανισμός για να προστατευθεί από αυτό το πρόβλημα παράγει κάποιες ουσίες ( χολικά οξέα ) οι οποίες μπορούν να διαλύσουν τη χοληστερόλη στο νερό. Η διαταραχή αυτής της λειτουργίας έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία χολολίθων. Υπάρχουν 3 είδη χολολίθων, οι χοληστερινικοί ( 25% ), οι αποτελούμενοι από χολοχρωστικές ουσίες ( 5% ) και οι μικτοί ( 70% ) αποτελούμενοι από χοληστερόλη και χολοχρωστικές ουσίες. Το όργανο μέσα στο οποίο, ως επί το πλείστον, δημιουργούνται οι λίθοι είναι η χοληδόχος κύστη. Οι λίθοι που ανευρίσκονται στον χοληδόχο πόρο ή στα εξωηπατικά χοληφόρα συνήθως είναι αποτέλεσμα μετακίνησης του λίθου από την χοληδόχο κύστη.

Opening Hours

Font Resize
Contrast