Ερευνητικό Συγγραφικό Έργο

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Perineal rectosigmoidectomy for gangrenous rectal prolapse World Journal of Gastroenterology WJG 06/2010 ( 1ο Βραβείο )
Incidence,diagnostics and management of iatrogenic bile duct injuries : 20 years experience in a high volume centre Hellenic Journal of Surgery (2015) 87:2, 144-148
Font Resize
Contrast